Tulevat tapahtumat

Suomenlinnan piknik su 2.8.2020 klo 14

Suomen kannabisyhdistys ry:n perinteinen  Suomenlinnan piknik on sunnuntaina 2.8.2020. Piknik on vapaata yhdessäoloa eväitä nauttien Suomenlinnan merellisessä ympäristössä. Kokoontuminen tapahtuu Suomenlinnan kirkon edustan nurmikolla klo 14.

Tervetuloa!

Hollanti

Kannabiksen käyttö lisää psykoosiriskiä


Lähde: British Medical Journal 1.12.2004 ja 1.1.2005, New Scientist, BBC 1.12.2004, Guardian 2.12.2004
http://bmj.bmjjournals.com/cgi/rapidpdf/bmj.38267.664086.63v1?ehom
http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/330/7481/11?ehom
http://www.newscientist.com/news/news.jsp?id=ns99996745

http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/4052963.stm
http://www.guardian.co.uk/drugs/Story/0,2763,1364392,00.html

Jotkin kannabista käyttävistä nuorista ovat todellisessa vaarassa saada psykoottinen mielisairaus uuden tutkimuksen mukaan.

2500 iältään 14 - 24 vuotiaita nuoria käsittänyt tutkimus osoitti, että säännöllinen kannabiksen käyttö lisäsi psykoosien kehittymisen riskiä 6%:lla neljän vuoden aikana.

Mutta kannabiksen käytöllä on vielä suurempi vaikutus niihin nuoriin, joilla on alttius psykooseille. Säännöllinen kannabiksen käyttö lisää heidän psykoosin kehittymisen riskin 25%:iin.

Tutkimuksessa pyrittiin vastaamaan psykiatreja pitkään vaivanneeseen ongelmaan. Psykoottiset ihmiset, joilla on hallusinaatioita, paranoiaa, outoja ääniä sekä vainoamistunnetta, käyttävät usein kannabista.

Mutta lääkärit eivät ole tienneet, käyttävätkö he kannabista oireittensa lievittämiseen vai onko kannabis ongelma.

Kannabis saattaa olla harmiton päihde suurimmalle osalle käyttäjistään ja sillä on lääkkeellisiä vaikutuksia toisille, mutta tämä tutkimus antaa lisää sytykkeitä laillistamiskeskusteluun.

Hollantilaisen tutkijaryhmän jäsen sanoo, että vaikka kannabis laukaisisikin psykooseja pienellä vähemmistöllä, on tämä hyvä syy sen laillistamiseen, ei kieltämiseen, jotta hallitus voisi jakaa tietoa siitä kuten alkoholista.

Jim van Os, psykiatrian ja neuropsykologian professori Maastrichtin yliopistosta Hollannissa, missä kannabis on laillista, sanoo kieltämisen olevan vaikeaa.

"Olisi hyvin vaikeaa käskeä koko Hollannin väestöä lopettamaan kannabiksen käyttö, koska se on pahasta ja siitä voi saada psykoosin. Ehkä olisi parempi kertoa, että jos sinulla on perherasitetta tai mielenterveydellisiä ongelmia, voit kokea kannabiksen käytön haittavaikutuksia."

"Saadaksesi viestisi läpi pitää nuorille puhua asiaa ja sallia heille enemmän keskinäistä sosiaalista valvontaa mieluummin kuin ottaa isoveli lähestymistapa."

Zerrin Atakan, psykiatrian instituutin vanhempi luennoija, sanoo kannabiksella olevan lääkinnällistä käyttöä ja, kuten alkoholi, ei sekään ole ongelma kohtuullisesti käytettynä. Hän korostaa kahden kannabiksen sisältämän aineen, THC:n ja CBD:n, erilaisista vaikutuksista aivoille. Korkea THC-pitoisuus tekee kannabiksesta vahvempaa ja mahdollisesti myös haitallisempaa, kun taas CBD saattaa aiheuttaa myönteisiä vaikutuksia.

"Uskon henkilökohtaisesti, että se tulisi laillistaa, jotta sitä voitaisiin säädellä tiukasti ja pakkauksen kyljessä ilmoitettaisiin, kuinka paljon THC:tä siinä on. Tällä hetkellä tilanne on vaikea, koska ihmiset luulevat sitä lailliseksi, siitä vallitsee sekaannus ja se on laittomissa käsissä. Tämä ei ole hyvä tilanne."

British Medical Journalissa julkaistussa tutkimuksessa seurattiin Munchenissä, Saksassa, 2437 nuorta. Kaikista tehtiin alussa psykiatrinen tutkimus psykooseille alttiiden seulomiseksi. Neljä vuotta myöhemmin heiltä kysyttiin heidän kannabiksen käytöstään ja heidän mielenterveys arvioitiin jälleen. Säännöllisesti kannabista käyttävät, jotka oltiin arvioitu alttiiksi psykooseille, saivat psykooseja todennäköisemmin kuin muut.

Lontoossa sijaitsevan psykiatrian instituutin professori Robin Murray sanoo vielä olevan paljon kysymyksiä vastausta vailla, kuten "jos puolet ihmisistä polttaa kannabista, miksi he kaikki eivät ole psykoosissa?" (Robin Murray on Britanniassa tunnettu kannabiksen vastustaja. Toim. huom)

Keskustelu jatkuu

Lähde: BMJ 1.1.2005, The British Journal of Psychiatry (2005) 186
http://bmj.bmjjournals.com/cgi/eletters/330/7481/11
http://bjp.rcpsych.org/cgi/content/abstract/186/1/18

British Medical Journalin nettiversiossa jo joulukuussa julkaistu tutkimus kannabiksen ja psykoosien yhteyksistä sai aikaan runsaan kirjetulvan lehden toimitukseen. Alan tutkijat sekä hoitoalan ammattilaiset ottavat kantaa sekä kertovat omista havainnoistaan kannabiksen aiheuttamista psyykkisistä ongelmista.

Tiedotusvälineiden nappaama johtopäätös, että kannabis aiheuttaa psykooseja, ei saa varauksetonta kannatusta tutkimukseen liittyvien epävarmuustekijöiden takia. Psykooseille alttiiden kannattaa tämän tutkimuksen valossa jättää kannabiskokeilut, mutta tämä varoitus on annettu jo vuosia sitten ja pätee myös muihin päihteisiin. Samoin tutkimus kumoaa itselääkintähypoteesin. Sen sijaan tavalliselle käyttäjälle tutkimuksessa saatu riskikerroin on niin pieni, että se voi johtua tutkimuksen virhetekijöistä. Samoin tutkimuksessa käytetty psykoosin kriteeri oli niin väljä, että "tavallisetkin" ohimenevät häiriöt tulkittiin psykooseiksi. Keskustelu kannabiksen haitoista ja niiden tutkiminen eivät varmaan lopu tähänkään tutkimukseen.

The British Journal of Psychiatryn vuoden 2005 ensimmäinen numero on omistettu psykoosien tutkimiselle. Sosiaalisen ahdistuksen ja vetäytymisen on todettu ennustavan parhaiten tulevia psykooseja ja alttiutta skitsofrenialle. Kuitenkaan kaikki, joilla on altistavia tekijöitä, eivät sairastu.

Kannabiksen käyttö ja julkinen terveydenhoito

Lähde: BMJ 1.1.2005
http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/extract/330/7481/49
Wayne Hall, Rosalie Liccardo Pacula (2003) Cannabis Use and Dependence. Public Health and Public Policy. Cambridge University Press, ISBN 0521 80024 2

Kirjan Cannabis Use and Dependence tekijöillä on laaja kokemus huumeiden käytöstä ja huumepolitiikasta. Wayne Hall johtaa Australiassa Queenslandin yliopistossa biotieteiden instituutin julkishallinnon toimistoa ja Rosalie Liccardo Pacula on taloustieteilijä RAND yhtiössä sekä toimii tutkijana USA:n taloustutkimusvirastossa.

Kirja keskittyy kannabiksen viihdekäyttöön, siinä käsitellään laaja-alaisesti kannabikseen liittyviä asioita ja se tarjoaa kattavan yhteenvedon siitä, mitä tällä hetkellä kannabiksesta tiedetään. Kirja on pätevä lähde kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita kannabiksen vaikutuksista sekä siihen liittyvistä poliittisista kysymyksistä.

Kannabiksen käytöstä tuli viime vuosisadalla lääketieteellisen ja moraalisen väittelyn aihe. Laittomuudesta huolimatta kannabis on tupakan ja alkoholin jälkeen yleisimmin käytetty päihde nuorten aikuisten keskuudessa USA:ssa, Euroopassa ja Australiassa. Kirjassa tutkitaan terveyspolitiikan, julkisen terveydenhuollon sekä kannabiksen käyttöä koskevien lakien välisiä yhteyksiä. Siinä arvioidaan kannabiksen käytön laittomuuden vaikutuksia ja suhteutetaan tämä tuoreeseen politiikan analyysiin Australiassa, Britanniassa sekä muissa kehittyneissä maissa. Kirjassa arvioidaan tämän hetkistä keskustelua "turvallisesta käytöstä" sekä "haittojen vähentämisestä" sekä tutkitaan erilaisista ehkäisy-, hoito- ja valistustoimenpiteistä saatuja kokemuksia. Kahden johtavan huumeasiantuntijan kirjoittamana kirja on tärkeä lisä alalla.

Kannabisjatkeiden haittavaikutukset

Lähde: BMJ  2004;329:1306, ASH
http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/329/7478/1306?ehom
http://www.ash.org.uk/html/policy/menlitrev.html#_Toc532898993

Edelleen suuri osa kannabiksenkäyttäjistä sekoittaa materiaalinsa tupakkaan. Varsinkin hasis mutta myös marihuana eli buda sekoitetaan ennen nauttimista laillisen päihteen eli tupakan kanssa. Laillisten päihteiden aiheuttamat fyysiset vauriot ovat ehkä niin ilmeisiä, että niiden aiheuttamiin psyykisiin vaurioihin ja haittoihin ei olla kiinnitetty huomiota samassa määrin kuin kannabiksen mielenterveydellisiin haittoihin. BMJ:ssa löytyy lyhyt juttu tupakan aiheuttamasta muistin heikkenemisestä.

Viranomaisten ollessa edelleen koukussa suuriin päihde- ja lääkeyhtiöihin jäänee tämäkin huoli kansalaisjärjestöjen harteille. Britanniassa toimiva ASH, Action on smoking and health, kertoo kotisivuillaan yhteenvetona pienestä määrästä aiheesta tehtyjä tutkimuksia, että tupakan polttaminen voi altistaa mielenterveyshäiriöille. Tupakoiminen lisää ainakin ahdistuneisuutta.