Suomen kannabisyhdistys päätti keväällä 2009 hakea uudelleen yhdistysrekisteriin. Edellisen kerran rekisteröitymistä yritettiin yhdistyksen alkutaipaleella 1990-luvun alussa, mutta tuolloin rekisteriä ylläpitävä viranomainen kieltäytyi, vedoten siihen että yhdistyksen säännöt ovat hyvien tapojen vastaiset. Yhdistyksen tulkittiin ajavan epäterveellisen tavan yleistymistä.

Tuolloin päätöksestä valitettiin, lopulta korkein hallinto-oikeus päätti vuonna 1993 jättää alkuperäisen kieltävän päätöksen voimaan. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kanta puolestaan oli se, että varsinaista kokoontumisen vapautta ei loukattu, ja että on paikallisista viranomaisista kiinni suostuvatko he kirjaamaan yhdistystä johonkin rekisteriin vai ei - Suomalaisilla yhdistyksillä niin tuttu RY-status on eurooppalaisittain harvinainen käytäntö. 

Keväällä 2009 yhdistyksessä oltiin vakuuttuneita siitä, että Suomi olisi yhteiskuntana muuttunut vajaassa parissa kymmenessä vuodessa 1990-luvun sulkeutuneisuudesta aidosti toisinajattelijoita suvaitsevampaan suuntaan. Rekisteröitymisasiaa ajateltiin edelleen helpottavan se, että yhdistyksen sääntöjen ns. tarkoituspykälää muutettiin radikaalimmasta "täysi laillistaminen"-linjasta rakentavampaan suuntaan: Yhdistyksen tavoite on yhteiskunnan sääntelemien kannabismarkkinoiden luominen.

Kokemus yhteiskunnan ilmapiirin vapautumisesta oli kuitenkin ilmeisen harhainen! Patentti- ja rekisterihallitus päätti 18.8.2010, että Suomen kannabisyhdistyksen hakeutuminen rekisteriin evätään, nojaten "samankaltaisen yhdistyksen" kohdalla vuonna 1993 tehtyyn ennakkopäätökseen. Tämä päätös ei ollut yllätys, sillä aikaisemmin keväällä oli tullut tieto Turun seudun kannabisyhdistyksen samanlaisesta päätöksestä.

Yhdistyksen hallitus päätti kokouksessaan 1.9.2010, että päätöksestä valitetetaan.

On varsin erikoista, jos oikeuslaitos on aikoinaan tehnyt päätöksen siitä, mikä on hyvien tapojen vastaista, ja että näihin päätöksiin vedotaan yli kymmenen vuotta myöhemmin, ikäänkuin ympäröivän yhteiskunnan arvot eivät olisi lainkaan sinä aikana muuttuneet. Rekisterin ulkopuolelle jättäminen on selkeä viesti valtiolta, ettei kannabikseen tai huumeisiin liittyviä tabuja saa murtaa, asiasta ei vain saa keskustella. Tuntuu myös siltä, ettei erilaista näkökulmaa edustavaa kansalaisjärjestöä haluta lähtökohtaisesti päästää mukaan yhteiskunnalliseen keskusteluun, tai ainakin se halutaan marginalisoida tekemällä toiminnasta käytännössä hankalaa. Tämä loukkaa oikeustajua. Ehkä Kiinassakin hankaloitetaan demokratian puolesta toimivien järjestöjen toimintaa kieltämällä ne "hyvien tapojen" vastaisina?

Käytännössä yhdistyksen jättäminen rekisterin ulkopuolelle vaikeuttaa toiminnan järjestämistä. Esimerkiksi SKY ei voi tehdä webbisivujaan varten sopimusta suoraan palveluntarjoajan kanssa, kuten Suomessa yleensä yhdistykset tekevät, vaan joku aktiivi joutuu sen tekemään omissa nimissään yhdistyksen puolesta.

Huvittavaa asiassa on se että RY-status on annettu esim. Humaania päihdepolitiikkaa ry:lle, jonka tavoitteet ovat radikaalimmat kuin SKY:n. Ehkä kannabis on "ruma sana", jota ei vain saa esiintyä virallisissa asiakirjoissa? Pitäisikö yhdistyksen tarkoitus "naamioida" kiertoilmaisujen taakse? Yhdistysrekisteriin on aikoinaan päässyt myös Turussa toiminut Vihreet Pantterit ry, jonka toimintaan kuului mm. Turun hamppumarssien järjestämiseen.