Julkaistu: Helsingin Sanomat 2.11.2006

Nuorten huumeiden käyttö on kääntynyt laskuun, kertoo Stakesin alkoholi- ja huumetutkimuksen ryhmäpäällikkö Pekka Hakkarainen. Tieto perustuu Stakesin vuosina 2003, 2004 ja 2005 tekemiin alkoholipaneelitutkimuksiin sekä vuoden 2002 huumekyselyyn.

Tulosten mukaan etenkin kannabiksen käyttö on vähentynyt, mutta myös amfetamiinia ja ekstaasia kuluu aiempaa vähemmän. Selvintä huumeiden käytön vähentyminen on 15-24-vuotiaiden ryhmässä.

Paneelitutkimuksissa vastaajilta tiedusteltiin huumeita koskevassa osiossa, ovatko he kokeilleet huumeita joskus elämässään ja ovatko he käyttäneet niitä viimeisten 12 kuukauden aikana.

Joskus huumeita kokeilleiden osuus on pysynyt vakaasti 11-12 prosentin tienoilla. Merkille pantavaa on kuitenkin se, että alle 25-vuotiaiden huumekokemukset ovat vuoden 2003 jälkeen vähentyneet.

Vuosina 2004 ja 2005 tämänikäisistä 18 prosenttia ilmoitti joskus elämässään käyttäneensä kannabista, kun vastaava osuus aiempina vuosina oli neljänneksen luokkaa.

Sama suunta näkyy viimeaikaista kannabiksen käyttöä kuvaavissa tuloksissa: 2005 vajaat seitsemän prosenttia alle 25-vuotiaista ilmoitti käyttäneensä kannabista vuoden sisällä, kun kahta vuotta aiemmin luku oli 13 prosenttia.

Muissa ikäryhmissä muutosta ei ole tapahtunut.

Hakkarainen selittää nuorten huumeiden käytön laskua nuorisomuodin muutoksella.

Suomen toinen huumeaalto alkoi 1990-luvun lopulla, kun 1970-luvun lopulla ja 1980-luvun alussa syntynyt sukupolvi kiinnostui huumekokeiluista ja liitti ne osaksi uutta juhlimiskulttuuria.

"Sitä seuranneella sukupolvella ei näytä olevan samanlaista kiinnostusta huumeisiin. Jollain tapaa tälle joukolle huumeet eivät ole samalla tapaa in", Hakkarainen pohtii.

Nuorisokulttuurin muutoksen ohella kyse voi olla myös huumevalistuksen tehostumisesta vuosituhannen vaihteessa.

"Silloin nostettiin ehkäisytyö ja hoito selkeästi lainvalvonnan rinnalle. Voi hyvin olla, että se on purrut omalta osaltaan", Hakkarainen kertoo.