Lähde: Helsingin Sanomat 2.11.2006

Miesten tupakointi on parissakymmenessä vuodessa vähentynyt naisten tupakointia enemmän.

Vuonna 2005 päivittäin tupakoivien osuus väestöstä oli runsas viidennes eli 22 prosenttia.

Suomalaisista aikuisista miehistä 26 prosenttia ja naisista 18 prosenttia tupakoi päivittäin. Noin 7 prosenttia aikuisista tupakoi satunnaisesti.

Eläkeikäisistä miehistä tupakoi päivittäin 12 prosenttia ja naisista 5 prosenttia.

Miesten tupakointi on vähentynyt 1980-luvulta naisten tupakointia enemmän.

Tiedot ilmenevät Tupakkatilastosta, joka perustuu pääosin Kansanterveyslaitoksen ja Tullihallituksen tutkimuksiin ja tilastoihin.