Eduskuntavaalit 2007

Ehdokaskysely

Kysymykset lähetettiin 153 ehdokkaalle Helsingin ja Uudenmaan vaalipiirissä.

Kysymykset:

  1. "Painopiste päihdepolitiikassa pitäisi keskittyä nykyistä enemmän toimenpiteisiin, jotka vähentävät päihteiden käyttöön liittyviä haittoja sen sijaan, että ensisijaisesti pyrittäisiin poistamaan huumeidenkäyttö."
  2. "Puhtaiden ruiskujen ja neulojen jakelupisteet estävät tartuntatautien leviämistä ja ovat hyödyllinen tapa saada kontakti huumeiden käyttäjiin."
  3. "Nuorison suosimissa medioissa pitäisi käsitellä huumeita ainoastaan kielteisessä sävyssä."
  4. "Pitäisikö kannabis erottaa muista laittomista huumeista ja kohdella sitä lievemmin, kuten Isossa Britanniassa?"
  5. "Pitääkö kannabista kotona omaan käytöön viljelevää aikuista  ihmistä rangaista huumausainerikoksesta?"
Jokaiseen kysymykseen annettin vastausvaihtoehdot "Kyllä", "En osaa sanoa", ja "Ei".

Ehdokkaiden vastaukset

Ehdokas Puolue
Vaalipiiri
1. kysymys
 2. kysymys
3. kysymys
4. kysymys
5. kysymys
Ilmari Haapanen  Vasemmistoliitto
Uudenmaan
Kyllä
Kyllä
Ei  Kyllä
Kyllä
Petri Falzon Perussuomalaiset Helsingin
EOS Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä
Milla Jaakkola
Vasemmistoliitto Uudenmaan
Kyllä Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
Anitta Orpana
Kokoomus Uudenmaan
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä
Saila Ruuth
Vasemmistoliitto
Uudenmaan
Kyllä
Kyllä
EOS
Kyllä
EOS
Kirsi Pihlaja
Vasemmistoliitto
Uudenmaan
Kyllä
Kyllä
EOS
Kyllä
Ei
Kimmo Helistö
Vihreät
Helsingin
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
Tuija Holm
Kokoomus Uudenmaan
EOS
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä
Reko Ravela
Vasemmistoliitto Helsingin
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
Heikki Korpela Vihreät
Helsingin
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Ei
Petri Viglione
RKP Helsingin Kyllä Kyllä
Ei
Kyllä
EOS
Bodil Rosengren
RKP Helsingin
Ei  Kyllä
Kyllä 
Ei
Kyllä
Anna Mäkelä Vihreät
Uudenmaan
Ei
Kyllä
EOS
Ei
Kyllä
Jouni Snellman
Liberaalit
Helsingin
EOS
EOS
EOS
Kyllä
Ei
Jarmo Jääskeläinen
Kokoomus
Uudenmaan
EOS
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä
Anna Tammisto
Vasemmistoliitto
Helsingin
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
Tapio Laakso
Vihreät
Helsingin
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
Jaakko Vasankari
Vasemmistoliitto
Helsingin
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
Henri Vähäkainu
Keskusta
Uudenmaan Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä

Ehdokkaiden kommentteja:


Ehdokas
Kommentti 
 Ilmari Haapanen,
Vas., Uusimaa
"Muistakaa äänestää :)"
   
 Jaakko Vasankari,
Vas., Helsinki
"Suomessa pitäisi narkomaniaan suhtautua samoin kuin alkoholismiin, eli ei rikoksena, vaan sairautena. Päihteistä voi puhua myönteisessä, kielteisessä tai neutraalissa sävyssä, mutta suurin osa näistä vaikutteista syntyy kuulijan tai lukijan omassa päässä. V-lehden poistaminen myynnistä liian huumemyönteisenä, on merkki siitä, että päihteiden käyttäjistä kirjoittamista pidetään jo liian huumemyönteisenä, jos käyttäjiä ei esitetä asunnottomina/työttöminä/rikollisina/yms."
   
 Kimmo Helistö,
 Vihreät, Helsinki
 "Kannabiksen käytöstä ei pitäisi rangaista. Paremminkin sen kotikasvatus pitäisi sallia, koska itsekasvatettuna kannabiksen käyttäjä ei sotkeennu rikollisuuteen ja harmaaseen talouteen.
Loppujen lopuksi olisi yhteiskunnan kannalta järkevää, että kannabista voisi ostaa laillisesti esim. kannabiskahviloista kuten Amsterdamista ja näin myös yhteiskunta hyötyisi verovaroista jotka ohjautuisivat yhteiskunnan käyttöön eikä miljoonat eurot valuisi rikollisten taskuihin."
   
Anitta Orpana,
Kok. , Uusimaa 
 "Kaikki huumeidenvastainen valistustyö on
tarpeellista. Haluan myös, että koukkuun jääneet nuoret pääsisivät
hoitoon mahdollisimman nopeasti."
   
Reko Ravela,
Vas., Helsinki 
"Päihteiden käyttöön liittyvien haittojen vähentämiseen kuuluu keskeisesti pyrkimys vähentää päihteiden käyttöä, mutta päihteiden, edes laittomien, käytön kokonaan lopettaminen ei ole tällä hetkellä realistinen yhteiskunnallinen tavoite (vaikkakin henkilökohtaisena ratkaisuna edistämisen arvoinen)..."
"Kannabiksen kasvatus omaan käyttöön tai käyttö kotona kuuluu nähdäkseni pitkälti yksityisyyden piiriin. Kannabiksen osalta tulisi keskittyä rajoittamaan kaupallista levitystä, julkista käyttöä ja ala-ikäisille myymistä/luovuttamista sekä pitää yllä valistusta aineen terveydellisistä haitoista."
   
Heikki Korpela, Vihr., Helsinki  "Tällä hetkellä ei ole perusteltua vapauttaa kannabiksen käyttöä. Nykyinen jako "törkeän" ja "lievän" huumausainerikollisuuden välillä on riittävä. Poliisin ja syyttäjien pitäisi käyttää vahvemmin olemassa olevia mahdollisuuksiaan jättää syyttämättä lievistä huumausainerikkomuksista, puuttua käyttäjien ongelmiin muilla tavoin ja keskittyä todellisten rikollisten kiinni saamiseen."
   
Petri Viglione, RKP, Helsinki
"On tärkeää erotella kovat huumeet kevyistä huumeista; poliisivoimat pitää suunnata järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan, ei käyttäjiää vastaan."
   
Bodil Rosengren, RKP, Helsinki
"Kannabiksen käyttö tuottaa vakavia ongelmia kuten muutkin päihteet ja huumeet."
   
 Anna Mäkelä, Vihr., Uusimaa
"Suomessa on jo yksi hallitseva päihdekulttuuri, jonka kansantaloudelliset, kansanterveydelliset ja inhimilliset haittavaikutukset ovat mittavat. Emme tarvitse rinnalle toisenlaista päihdekulttuuria. Kannabis on riippuvuutta aiheuttava päihde, enkä näe mitään syytä rohkaista sen käyttöön."
   
 Jarmo Jääskeläinen, Kok., Uusimaa
"[Päihdepolitiikassa] Painopisteen tulee jakautua sekä haittojen vähentämiseen liittyviin toimenpiteisiin että huumeidenkäytön estämiseen."
"Päihdeongelmiin puuttuminen on keskeinen vaaliteemani. Alkoholikuolemat ovat työikäisten miesten tärkein ja työikäisten naisten toiseksi tärkein kuolinsyy tällä hetkellä. Nyt tarvitaan tehokasta sekä ennaltaehkäisevää että nykysuuntausta muuttavaa päihdestrategiaa."
   
Anna Tammisto, Vas., Helsinki
"Kannabiksen kasvatus omaan käyttöön ei vahingoita toisia ihmisiä saati minkään laittoman päihteen käyttö, joten niistä ei pidä rangaista. Toivoisin ihmisten voivan käyttää omaa järkeään päihteiden käytön suhteen. Siksi päihdevalistuksen pitäisi olla monipuolista ja siinä pitäisi kertoa myös miksi päihteitä käytetään - siis hyvistä puolista sekä kertoa oikeista käyttötavoista jottei sitä kaikkein lopullisinta käyttövirhettä kukaan tekisi. Objektiivinen valistus ei kannusta huumeiden käyttöön, toivottavasti se päinvastoin vähentää örveltämistä ja tapaturmia. Hyvään päihdevalistukseen kuuluisi myös kokonaisvaltainen itsetunnon ja oman ajattelun korostaminen koko kouluopetuksessa.
Kysymys kannabiksen kohtelusta eri tavalla kuin muut laittomat päihteet oli aika vaikea: En kannata minkään aineen käyttäjien rankaisemista kuitenkaan, ja toisaalta kannatan rikollisliigojen ulkomailta riistotyövoimalla tuotettujen pähteiden tuonnin valvomista ja rankaisemista yhä, huolimatta siitä onko kyseessä heroiini vai kannabis. Kannabis voisi kuitenkin olla se ensimmäinen laiton päihde, jonka käytöstä ja omaan käyttöön kasvatuksesta voitaisiin lakia muuttaa ja olla rankaisematta ja sen kohdalla voitaisiin myös täyslaillistamista ajatella - onhan paljon vahvempi päihde alkoholi jo laillinen (tosin kannabiksen vahvuutta vähättelemättä... Ottakaa yhteyttä jos on kysyttävää ja käykää
äänestämässä! :)"
   
Tapio Laakso, Vihr., Helsinki
"Tällä hetkellä oleellisin asia suomalaisessa päihdepolitiikassa on alkoholin haittojen vähentäminen. Viinaveron alentaminen oli surkea ratkaisu ja väkevien verotusta pitäisi välittömästi kiristää. Samallakaikenlaisten päihdeongelmien ennaltaehkäisyä sekä hoitoa pitäisi lisätä."