Lähde: The International Centre for Science in Drug Policy (ICSDP),
Transform, British Medical Journal 7.10.2010
http://www.icsdp.org/docs/ICSDP-2.pdf
http://transform-drugs.blogspot.com/2010/10/leading-international-scientific-body.html

http://www.bmj.com/content/341/bmj.c5492.extract

Kansainvälinen eri alojen tutkijoiden muodostama huumepolitiikkaa
tutkiva keskus, International Centre for Science in Drug Policy,
julkaisi toisen raporttinsa "Tools for debate: U.S. federal government
data on cannabis prohibition", joka USA:n liittovaltion keräämää
tietoa käyttäen osoittaa USA:n kannabispolitiikan aiheuttamat
ongelmat.

Evan Wood, ICSDP:n perustaja, kertoo USA:n hallituksen keräämän tiedon
osoittavan, ettei kieltolaki ole vähentänyt kannabiksen käyttöä eikä
saatavuutta. Tieteellinen näyttö osoittaa selvästi, että muut
säätelymekanismit voivat tehokkaasti vähentää kannabiksen käyttöön
liittyviä haittoja.

USA:n virallisten tietojen mukaan liittovaltion huumepolitiikan
kustannukset nousivat vuoden 1981 1,5 miljardista dollarista vuoden
2002 18 miljardiin dollariin. Vuosina 1990 - 2006 kannabispidätykset
nousivat 350 000:sta yli 800 000:een ja kannabistakavarikot 227
tonnista yli 1200 tonniin. Tänä aikana kannabiksen vahvuus nousi 145%
mutta hinta laski 58%. Kieltolaista huolimatta kannabiksen saatavuus
on pysynyt helppona: vuonna 1990 27% lukiolaisista oli käyttänyt sitä
ja vuonna 2008 jo 32% ja lukiolaisista 80% - 90% pitää sen hankkimista
”hyvin helppona” tai ”melko helppona”.

Käytön ehkäisyn epäonnistumisen lisäksi kannabiksen kieltolaki on
rikastuttanut järjestäytynyttä rikollisuutta ja tuonut väkivaltaa
yhteisöihin.

Raportissa on myös joukko valaisevia lainauksia USA:n
merkkihenkilöiltä. USA perustettiin aikoinaan yksilön vapauden
periaatteelle, mikä on kirjattu hyvin vahvasti USA:n perustuslakiin.
Vuonna 1840 presidentti Abraham Lincoln toppuutteli varhaisia
alkoholin kieltolain puuhaajia: ”Kieltolaki kohdistuu juuri niihin
periaatteisiin, joille hallituksemme on perustettu”.

150 vuotta myöhemmin nuo periaatteet on hukattu huumesodassa ja
varsinkin sodassa kannabista vastaan.