Kannabis ei aiheuta skitsofreniaa eikä psykooseja
Lähde: Schizophrenia Research 26.6.2009
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19560900

Kannabiksen on sanottu aiheuttavan skitsofreniaa, altistavan sen
puhkeamiselle tai laukaisevan piilevän taudin. Valtamedia on
mielellään nielaissut nämä väitteet ilman, että asiaa olisi
tarkasteltu käytännön tasolla. Toisaalta monet asiantuntijat sekä
varsinkin kannabisaktivistit ovat esittäneet, ettei näitä väitettyjä
vaikutuksia ole voitu todentaa käytännössä: lisääntyneestä kannabiksen
käytöstä huolimatta skitsofrenia ei ole yleistynyt. Nyt on julkaistu
tutkimus, jossa yritetään löytää todisteita väitetylle riskitason
kohoamiselle valtaväestössä. Tutkimuksessa käytiin läpi jopa 600 000
ihmisen tiedot vuosittain kymmenen vuoden ajalta ja loppupäätelmä
kuuluu: oletettua skitsofrenia- ja psykoosidiagnoosien lisääntymistä
ei ole tapahtunut kymmenen vuoden aikana. Tämä tutkimus ei siten tue
kannabiksen käytön ja psykoottisten häiriöiden välillä oletettua
kausaalista yhteyttä. Tämä tulos on yhdensuuntainen muiden
tutkimustulosten kanssa, joissa myös on päädytty siihen, ettei
lisääntynyt kannabiksen käyttö ole aiheuttanut psykoosien esiintymisen
lisääntymistä. Tässä tutkimuksessa ei voitu todistaa skitsofrenian
eikä psykoosien lisääntymistä valtaväestön keskuudessa vuosina 1996 -
2005.

Valtamedia on meille suuren anteeksipyynnön velkaa.