Lähde: The Guardian 14.8.2009
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/libertycentral/2009/aug/14/
sniffer-dogs-drug-search

Release järjestön huumekoirakampanja
http://www.release.org.uk/campaigns/current-campaigns/sniffer-dogs
Australialainen tutkimus huumekoirien käytöstä
http://www.ombo.nsw.gov.au/publication/PDF/Other%20Reports/
chapters%2004%20to%2007.pdf


Kansalaisjärjestö Release haastaa Britannian poliisin oikeuteen sen
selvittämiseksi, onko huumekoirien käyttäminen huumeiden etsinnässä
lain mukaista. Jos järjestö onnistuu, lopettaa oikeusjuttu poliisin
huumekoirien käyttämisen tähän tarkoitukseen.

Tapaus sai alkunsa välikohtauksesta, jossa Release järjestön
toiminnanjohtaja Sebastian Saville joutui etsinnän kohteeksi Camden
Town metroasemalla huumekoiran osoitettua hänet. Savillella ei ollut
hallussaan kiellettyjä aineita.

Releasen mukaan Saville joutui laittomasti tutkituksi ja pidätetyksi,
ja nämä toimenpiteet rikkoivat hänen liikkumisvapauden ja
yksityisyyden perusihmisoikeuksiaan ja hänelle suoritettiin
henkilötarkastus väärin perustein. Nämä kyseiset kansalaisvapaudet
erottavat meidän yhteiskuntamme niistä autoritaarisista ja
tukahduttavista yhteiskunnista, joita me inhoamme ja pelkäämme.
Periaate, että poliisi palvelee ja suojelee kansalaisia, vaatii
poliisikunnalta hiuksen hienon rajan vetämistä, ja joskus tämä raja
ylitetään. Huumekoirien käyttäminen niiden ihmisten tunnistamiseen,
jotka kuljettavat mukanaan huumeita käyttäessään Lontoon
liikennevälineitä on väärin periaatteessa mutta myös tehotonta
käytännössä.

Australiassa tehdyn tutkimuksen mukaan 74%:ssa poliisikoiran
aiheuttamista etsinnöistä ei löydetty huumeita. Vastaavaa ei ole
tutkittu Britanniassa mutta tiedonvapauteen perustuvien kyselyiden
mukaan poliisikoirien käyttäminen on tuottanut samanlaisia tuloksia.
Viime vuonna yhden festivaalin aikana suoritetussa poliisioperaatiossa
vain 12%:ssa poliisikoiran aiheuttamissa tutkimuksissa löytyi
laittomia huumeita.

Huumekoirilla ei saada kiinni huumekauppiaita. Huumekoirat eivät
kykene erottelemaan sitä, kuka on ollut tekemisissä huumeiden kanssa
ja kuka varsinaisesti pitää niitä hallussaan, eikä ne varsinkaan
kykene arvioimaan sitä, kuinka paljon henkilöllä on huumeita mukanaan
ja mitä hän aikoo niillä tehdä. Oikea iso diileri ei matkusta metrolla
varastoineen. Nämä koirat eivät suojele kansalaisia. Niitä ei voi
verrata metallinpaljastimiin eikä pommeja tai veitsiä tunnistaviin
koiriin, koska huumeet eivät ole ase kansalaisia vastaan. Täten väite,
että tarkoitus pyhittää keinot - jota käytetään tuhansien ihmisten
tarkistamisessa esim. festivaalialueelle saapuessa väkivallan
estämiseksi - ei päde huumeiden henkilökohtaiseen hallussapitoon.

Tiettyjen aineiden hallussapito on rikos mutta poliisin tapa ylläpitää
lakia täytyy olla suhteessa rikokseen sekä käytettyjen menetelmien
aiheuttamiin seurauksiin. Huumekoirien kohdalla kumpikaan periaate ei
täyty.

Yli kolmasosa Englannin ja Walesin aikuisväestöstä on käyttänyt
laittomia huumeita. Yli miljoona ihmistä käyttää A-luokan huumeita
vuosittain. Pienten määrien hallussapidosta napatut yksittäiset
ihmiset eivät vaikuta näihin lukuihin. Äskettäin suoritetussa
koiraoperaatiossa vietiin poliisilaitokselle 58 ihmistä, joista vain
neljällä oli huumeita hallussaan. Tämä vastaisi samaa kuin puolet
Englannin väestöstä pidätettäisiin miljoonan A-luokan huumeiden
käyttäjän tunnistamiseksi.

EU:n ihmisoikeussopimuksen 8. artikla suojaa ihmisten oikeutta
yksityisyyteen - oikeutta olla vapaa valtion perusteettomilta
sekaantumisilta. Tämä periaate on puolustamisen arvoinen ja Releasen
tapauksen perusta poliisia vastaan. Huumekoirista ei ole koskaan
keskusteltu eduskunnassa eikä mikään laki salli niiden käyttöä. Ainoat
säädökset ovat poliisipäälliköiden liiton antamat ohjeet ja niin kauan
kuin joku haastaa ja asettaa ne tutkinnan alle, poliisi jatkaa
huumekoirien käyttämistä.

Britannian huumelain kohta 23 antaa poliisille oikeuden suorittaa
henkilötarkastus, jos siihen on järkevä syy, ja tarpeen vaatiessa
pidättää henkilö tätä tarkoitusta varten. Joten kysymys kuuluu, että
onko huumekoiran osoitus järkevä syy? Releasen tapaus poliisia vastaan
menee oikeuteen tänä vuonna ja tällöin tuomarit päättävät tästä.