EU: Julkinen kuulemistilaisuus kannabiksen valvonnasta

Lähde: ENCOD 7.10.2010

http://www.encod.org/info/PUBLIC-HEARING-ON-CANNABIS.html
The Report on Global Illicit Drug Markets 1998 – 2007:
http://ec.europa.eu/justice/doc_centre/drugs/studies/doc/report_short_10_03_09_en.pdf

ENCOD järjestää yhteistyössä EU:n parlamentin edustajien kanssa. 8.
joulukuuta 2010 kello 11.00 - 17.00 EU:n parlamentissa Brysselissä,
Belgiassa julkisen kuulemistilaisuuden kannabiksen valvonnasta.

Tämän kuulemistilaisuuden tarkoitus on saattaa yhteen Euroopan
kansalaisjärjestöjen edustajia, kannabista käsitteleviä tutkijoita
sekä Euroopan parlamentin ja komission edustajia.

Kuulemistilaisuuden tarkoitus on vaatia ”toimenpiteiden vaikutusten
arvionti” Euroopan unionin kannabispolitiikasta. Tämän arvioinnin
tulisi mitata nykyisen, kannabiksen kieltolakiin perustuvan politiikan
myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia mutta myös kannabiksen valvotun
tarjonnan malliin perustuvien vaihtoehtoisten mallien vaikutuksia.

Kuulemistilaisuudessa esitellään erilaisia kannabismarkkinoiden
valvontamalleja, kuten eri ajatushautomoiden esittelemiä (Transform
Britannissa) tai joita toteutetaan Portugalissa, Hollannissa
(kannabiskahvilat), Espanjassa, Belgiassa (Cannabis Social Clubs) tai
USA:ssa (Lääkekannabiksen jakelu).

Kuulemistilaisuudessa tullaan esittelemään tuloksia kyselystä, jonka
ENCOD suorittaa tulevien kuukausien aikana EU maissa. Tämä kysely
tulee tuottamaan tietoa kustannuksista, jotka voitaisiin säästää jos
kannabismarkkinoita säädeltäisiin laillisesti, sekä tällaisen mallin
tuottamista verotuloista.

Taustaa: Maaliskuussa vuonna 2009 Euroopan komissio julkaisi raportin
”The Report on Global Illicit Drug Markets 1998 – 2007" (toimittanut
Peter Reuter ja Franz Trautmann). Tämän raportin johtopäätökset ovat,
että tämän hetkinen politiikka on epäonnistunut päätavoitteessaan,
mikä oli laittomien huumeiden tarjonnan ja kysynnän vähentäminen, sekä
on mahdollista, että tämän hetkinen politiikka on se tekijä, mikä
aiheuttaa ja lisää huumeiden käyttäjien, heidän ympäristönsä ja koko
yhteiskunnan kokemia haittoja. Kun ajatellaan tämän hetkisiä Euroopan
valtioiden hallitusten paineita karsia julkista kulutusta, käy yhä
järkevämmäksi tutkia huumekysymyksen vaihtoehtoisia käsittelytapoja,
mitkä eivät perustu kieltolakiin. Kannabiksen dekriminalisointi
säästäisi poliisin ja oikeuslaitoksen kuluja ja voisi tarjota
tilaisuuden tuottaa verotuloja. On tärkeää, että Euroopan virkamiehet
tuottavat nykyisen kannabispolitiikan ja sen vaihtoehtojen vaikutusten
arvioinnin.

Kuulemistilaisuuden toivottu tulos: Tuottaa virallinen pyyntö EU:n
komissiolle suorittaa toimenpiteiden vaikutusten arvio, jotta
voitaisiin arvioida julkisten menojen kannabiksen kieltolain
kustannukset ja laillisen säätelyn hyödyt.

Tilaisuudesta tiedotetaan myöhemmin lisää.