SKY on hakenut yhdistysrekisteriin jo toistamiseen, mutta Patentti- ja rekisterihallitus ei salli sitä.

SKY rekisteröintiprosessin materiaalit: 

http://www.suomenkannabisyhdistys.org/blogi/902-skyn-rekisteroeinnin-epaeaemisen-materiaalit.html

Maaliskuussa 2012 Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta päätti pitää PRH:n alkuperäisen päätöksen voimassa ja hylkäsi SKY:n valituksen, joka sai merkittävää tukea päihdealan päättäjilta, tutkijoilta ja vaikuttajilta:

http://www.suomenkannabisyhdistys.org/artikkelit-mainmenu-27/politiikkajakannanotot/901-suomen-kannabisyhdistys-valittanut-rekisteroeinnin-epaeaemisestae-valitukselle-tukea-paeihdealan-vaikuttajilta.html

PRH:n valituslautakunta perustelee päätöstään mm. seuraavasti:
"Yhdistyksen tarkoituksesta saa sen kuvan, että pyrkimyksenä on kannabiksen käytön, hallussapidon ja viljelyn omaan käyttöön salliminen.

Kuitenkaan kansainvälisistä sopimuksista, Suomessa voimassaolevasta lainsää­dännöstä eikä myöskään Suomessa tai kansainvälisesti käytävästä huumaus­ainepoliittisesta keskustelusta tai huumausainestrategioista saa tukea käsityk­selle, että yhteiskunnassa asenteet olisivat muuttuneet huumausaineet salliviksi vaan nimenomaan huumausainevastaisuus on vallitsevana.
Siten yhteiskunnassa voimassaolevien oikeussäännösten, vallitsevien käsitysten ja hyväksyttyjen periaatteiden vastaisen toiminnan salliminen on oikeus- ja moraalikäsitysten vastaista ja yhdistyksen tarkoitusta on pidettävä yhdistys- lain 1 §:n mukaan hyvän tavan vastaisena."

PRH:n valituslautakunta toistaa samaa mantraa kuin päättäjät ministeritasoa myöten. Mikään ei ole niin pysyvää kuin kannabiksen täyskielto, mitään ei ole syytä muuttaa ja myös muutoksesta puhuminen on kiellettyä, Se on hyvien tapojen vastaista.

Asenteet kannabiksen käyttöön ovat jatkuvasti lieventyneet, ja nuorista aikuisista jo huomattavan suuri osa pitää kannabista suhteellisen harmittomana ja mietona humeena eikä suhtaudu sen käyttöön erityisen kielteisesti. Mutta vaikka suurin osa suhtautuisikin siihen kielteisesti, se ei merkitse sitä, että toistakin mieltä saa olla. Kannabisyhdistys ei kehoita rikkomaan lakia, vaan pyrkii lain muuttamiseen, kannabiksen dekriminalisointiin. Se, että muutoksessa esiintyy sana kannabis, ei voi olla peruste yhdistyksen diskriminoinnille.

Suomen kannabisyhdistys jatkaa kamppailua oikeuksiensa puolesta. Vaikka yhdistystä ei olekaan kielletty, niin sen asettaminen eriarvoiseen asemaan rekisterissä olevien yhdistysten kanssa on vakava diskriminointitoimenpide, joka haittaa yhdistyksen toimintaa yhteiskunnassa. Tämän takia yhdistys valittaa PRH:n päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

PRH:n valituslautakunnan päätös on kokonaisuudessaan luettavissa em. rekisteröintisprosessin materiaalista.