Valmistajat hidastaneet tupakoinnin rajoituksia

Lähde: Helsingin Sanomat 17.10.2006

Tupakointia rajoittavia lakeja on Suomessa säädetty yllättävän hitaasti, vaikka rajoituksilla on ollut kansalaisten tuki. Maanantaina julkaistun raportin mukaan syynä hitauteen on tupakkateollisuuden voimakas vaikutus. Tupakkapolitiikan kehitystä 1950-luvulta nykypäivään ovat tutkineet toiminnanjohtaja Mervi Hara ja tiedotuspäällikkö Satu Lipponen.

Esimerkkinä he mainitsevat ravintoloiden tupakointikiellon, joka tulee voimaan ensi vuonna. Kuitenkin tupakoinnin terveysvaarat ovat olleet tiedossa jo vuodesta 1951.

Tutkija toivoo huumenuorten puhutteluun ymmärrystä

Lähde: Kaleva 22.10.2006

Huumeista kiinni jääneen nuoren puhutteluun tarvitaan lisää ymmärrystä, sanoo tutkija. Syyttäjä voi järjestää alaikäiselle ensikertalaiselle keskustelutilaisuuden, jossa ovat läsnä myös poliisi, sosiaalityöntekijä ja nuoren vanhemmat. Puhutteluja on ollut vuodesta 2001 saakka.

Tutkija Sanna Röngän mukaan ryhmän moniammatillisuus ei nykyisin toteudu niin hyvin kuin voisi. Pääosin äänessä on syyttäjä.

- Jos esimerkiksi syyttäjä alkaa antaa nuorelle päihdevalistusta, niin silloin pitäisi miettiä, mikä on hänen ymmärryksensä nuorten huumeiden käytöstä ja nuorisokulttuureista.

Rönkä pohtii, että puhutteluun osallistuville viranomaisille voisi järjestää koulutusta, joka auttaisi nuorison ymmärtämisessä. Hän tarkastelee 12:n nuoren puhuttelua Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisemassa tutkimuksessa.

Sanna Rönkä (2006) Nuorten huumeiden käyttäjien puhuttelu. Huomioita käytännöstä. Helsinki 2006. OPTL:n tutkimustiedonantoja 70. ISBN 951-704-324-4. ISSN 1235-9254. http://www.optula.om.fi/37448.htm

Asiantuntija: Otsonaattori saattaa aiheuttaa terveysvaaran

Lähde: Helsingin Sanomat 12.10.2006

Kansanterveyslaitos varoittaa otsonaattoreista.

Kansanterveyslaitos (KTL) pitää otsonia tuottavien laitteiden markkinointia kuluttajille harhaanjohtavana, koska niiden käyttö saattaa aiheuttaa kuluttajille terveysvaaran tuottamatta mitään tunnettua terveyshyötyä. KTL:n mielestä olisi jopa syytä selvittää mahdollisuudet laitteiden markkinoinnin ja myynnin kieltämiseksi kokonaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi KTL:lta lausuntoa otsonaattoreista Asumisterveysliitto Asten ry:n, Allergia- ja Astmaliiton ja Hengitysliitto Helin selvityspyynnöstä.

Yhdistykset pyysivät selvitystä Suomessa myynnissä olevien, otsonia tarkoituksellisesti sisäilmaan tuottavien ilmanpuhdistimien ja muiden otsonaattoreiden markkinoinnissa käytetyistä terveysväittämistä.

Yhdistyksille antamassaan lausunnossa ministeriö toteaa, ettei otsonaattoreita ei tule käyttää sisäilman puhdistamiseen asunnoissa ja julkisissa tiloissa, kuten päiväkodeissa ja kouluissa.

Laitteita ei saa myöskään markkinoida viittaamalla otsonin tuottamiin terveysvaikutuksiin. Asumisterveysliitto antoi lausunnosta tiedotteen torstaina.

Tutkimus: Liika testosteroni tuhoaa aivosoluja

Lähde: Kaleva 27.9.2006

Liiallinen testosteroni ihmisen elimistössä voi tuhota aivosoluja. Tuoreen amerikkalaistutkimuksen tulokset saattavat osaltaan selittää, miksi steroidien väärinkäyttö aiheuttaa usein käyttäytymishäiriöitä ja nostaa itsemurhan riskiä.

Laboratoriokokeissa tutkijat havaitsivat, että pieni määrä testosteronia hyväksi aivosolulle mutta liiallinen annos aiheuttaa solussa itsetuhoisen reaktion, joka muistuttaa aivoja rappeuttavaa Alzheimerin tautia.

Mieshormoni testosteroni säätelee solujen kehitystä, erikoistumista ja kasvua sekä miehillä että naisilla. Miehen elimistö tuottaa testosteronia kuitenkin 20 kerta enemmän kuin naisen. Testosteroni kiihdyttää lihasten kasvua, joten sitä käytetään myös dopingaineena.

Naishormoni estrogeenilla havaittiin tutkimuksessa olevan soluja suojaava vaikutus.

Tutkimus on julkaistu amerikkalaisessa Biological Chemistry -tiedelehdessä.

Alkoholi on jo työikäisten yleisin kuolinsyy

Lähde: Helsingin Sanomat 31.10.2006

Alkoholi vie yhä enemmän työikäisiä ihmisiä hautaan. Viime vuonna alkoholi nousi 15–64-vuotiaiden yleisimmäksi kuolinsyyksi ohi sepelvaltimotaudin.

Työikäisten miesten alkoholikuolemat ovat lisääntyneet lähes kolmanneksella muutamassa vuodessa, ja naisten osalta luku on kaksinkertaistunut vuosikymmenessä.

Yhteensä viinaan kuoli Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna noin 2 000 suomalaista, 150 enemmän kuin edellisenä vuonna. Puolet heistä oli keski-ikäisiä miehiä.

Tämän lisäksi alkoholi on usein osallisena itsemurhissa, ja lähes joka neljänteen tapaturmaiseen tai väkivaltaiseen kuolemaan liittyy humalatila.

Luvut eivät tule yllätyksenä Kansanterveyslaitoksen tutkimusprofessorille Kalervo Kiianmaalle.

"Nyt meillä maksetaan saadusta vapaudesta ja alentuneista hinnoista", Kiianmaa sanoo.

Alkoholiveron lasku pudotti erityisesti väkevien viinojen hintoja keväällä 2004. Veronalennusta seurasi viinasta johtuvien myrkytyskuolemien tilastopiikki.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvoksen Ismo Tuomisen mielestä työikäisten kuolemien lisääntyminen on jo kriisitilanne.

"Jos trendi jatkuu, niin puhutaan talouselämänkin kannalta merkittävästä asiasta, koska työikäiset ihmiset maksavat tulevien sukupolvien eläkkeet ja pitävät talouden kilpailukykyisenä", hän sanoo.

Suurin alkoholikuoleman riski on syrjäytyneellä keski-ikäisellä miehellä. Suomalaiset joivat viime vuonna 10,5 litraa puhdasta alkoholia kansalaista kohti. Koskenkorvaksi muutettuna määrä tarkoittaa pulloa viikossa.

Eduskunta käsittelee parhaillaan keinoja, joilla alkoholin kulutus saataisiin kuriin. Pulloihin suunnitellaan varoitustarroja, paljoustarjouksista halutaan eroon ja televisiomainonta aiotaan rajata iltoihin.

Lisäksi alkoholin myynti rajoitetaan alkamaan kaupoissa vasta yhdeksältä aamuseitsemän sijaan.

Kulutuksen lisääntyminen näkyy kuolintilastojen lisäksi myös päihdehuollossa. Alkoholin takia hoitoon tulevat ovat huonokuntoisempia kuin ennen.

"Kun saadaan halpaa viinaa, niin juodaan enemmän ja tullaan enemmän sairaaksi", tiivistää A-klinikkasäätiön Järvenpään sosiaalisairaalan johtaja Antti Holopainen.

Holopaisen mukaan hoidon ja kuntoutuksen tarve on kasvanut, mutta kunnat eivät anna riittävästi määrärahoja niiden järjestämiseen.